Elektronika

Zajmujemy się kompleksowym projektowaniem hardware i firmware. Projekt elektroniki urządzenia zwykle zaczynamy od opracowania schematu blokowego i wykonania wszelkich niezbędnych obliczeń i symulacji. Następnie przechodzimy do zaprojektowania schematu elektrycznego i płytki PCB.

Podczas tych prac oprócz aspektów technicznych i normatywnych uwzględniamy także wymagania dotyczące kosztów produkcji czy ograniczenia związane z obudową urządzenia. Budujemy urządzenia z użyciem mikrokontrolerów, układów FPGA, modułów komunikacji przewodowej oraz bezprzewodowej takiej jak LTE, WiFi, BLE, LoRa czy Z-Wave. Projektujemy urządzenia zasilane zarówno bateryjnie, jak i sieciowo.

Projektowanie wielowarstwowych PCB to często złożony proces podczas którego uwzględniamy zagadnienia związane z high speed design, kontrolą impedancji, EMC czy odpowiednimi odległościami między obszarami, gdzie występują wysokie napięcia. W naszych rozwiązaniach używamy także technologii rigid flex, która bardzo dobrze sprawdza się w sytuacjach, gdzie występuje bardzo duże zagęszczenie komponentów elektronicznych i nie ma już miejsca na dodatkowe złącza między płytkami.

Kolejnym etapem jest budowa prototypów i ich testowanie. Zmontowane PCB spasowywane są wydrukami 3D obudowy w celu wyeliminowania błędów mechanicznych, jak również w celu przeprowadzenia niektórych z badań. Na tym etapie weryfikowana jest poprawność pracy urządzenia oraz jego zgodność z normami bezpieczeństwa (odległości na PCB, bezpieczeństwo komponentów, odpowiednie temperatury pracy itd.), radiowymi (moc promieniowana, zajętość pasma, emisja niepożądana itd.) czy związanymi z kompatybilnością elektromagnetyczną (emisja promieniowana, przewodzona, wyładowania ESD, burst, surge itd.).

Równolegle z powyższymi pracami trwa pisanie oprogramowania wbudowanego (firmware). Piszemy zarówno aplikacje typu bare metal, jak i z wykorzystaniem wbudowanych systemów operacyjnych. W urządzeniach, które tego wymagają zajmujemy się także opracowaniem interfejsu użytkownika.

Zaprojektowane urządzenie może być produkowane przez nas, jak i w dowolnie wybranej przez klienta firmie na podstawie dostarczonej przez nas dokumentacji.

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.