Produkcja

Wdrażamy do seryjnej produkcji, opracowujemy procedury testowe, projektujemy testery automatyczne, zajmujemy się produkcją i logistyką.

Certyfikacja

Projektujemy zgodnie z normami bezpieczeństwa, EMC, radiowymi i środowiskowymi. Wpieramy w procesie badań i certyfikacji.

Mechanika

Opracowujemy wygląd urządzeń, projektujemy obudowy do elektroniki, a także niezależne konstrukcje mechaniczne.

Elektronika

Kompleksowe projektowanie hardware i firmware w oparciu o wymagania funkcjonalne, techniczne i biznesowe klienta.