07

Wdrożenie do seryjnej produkcji

06

Badanie zgodności z normami

05

Budowa i testowanie prototypów

04

Projekt obudowy - model, wydruki 3D

03

Projekt elektroniki - schemat, PCB, firmware

02

Opracowanie wyglądu urządzenia

01

Analiza wykonalności i określenie wymagań projektu

00

etapy projektu